Aktuellt

2018
Photo Petra Lönnqvist, Hestafoto
Lärare på stallet är Ninni Kullberg, Kaisa Heinonen och Anki Väyrynen
Vårterminen börjar vecka 52.
Några platser kvar i fortsättningsgrupperna.
Ny nybörjargrupp lördagar kl 10, börjar 24.3.2018
På Nummis finns nybyggd bastu med fina faciliteter och den nya isolerade manegen står klar.
2018
19.1 Jenni Kurki
25.1 Julia Wejberg
8.2 Julia Wejberg
9.2 Julia Wejberg
16-18.2 Thórdis Erla Gunnarsdóttir
22.2 Jenni Kurki
25.2 Terräng kl 13-15
28.2 Julia Wejberg
2.3 Julia Wejberg
9.3 Jenni Kurki
14.3 Julia Wejberg
16-18.3 Thórdis Erla Gunnarsdóttir
1.4 Terräng kl 13-15
4.4 Julia Wejberg
13.4 Jenni Kurki
4.5 Jenni Kurki, Ypäjä
6.5 Terräng kl 13-15. FULLBOKAD!
10.5 Terräng kl 15-17
17.5 Julia Wejberg
18.5 Julia Wejberg
25.5 Jenni Kurki
31.5 Julia Wejberg
10.6 Fotokurs med Petra Lönnqvist
20-21.6 Thórdis Erla Gunnarsdóttir
13-15.7 FM, Ypäjä
8-12.8 NM, Sverige

Finlands Ryttarförbund har valt Ankis stall till det bästa stallet i södra Finland 2012 !
På bilden Magnus Tiderman, ordf för Finlands Islandshästförbund och Anki Väyrynen

Terrängturer för grupper enligt överenskommelse.