Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu.


Toiminnan peruselementit nousevat sosiaalipedagogian teoriasta: yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus (aito kohtaaminen). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen ja sen kautta oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen.


Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo.

Yhteisöllisyys: vuorovaikutus, osallisuus

Elämyksellisyys: kokemukset ja niiden jakaminen, osia seikkailu- ja elämyspedagogiikasta

Toiminnallisuus: yhteistoiminta, osallistuminen, vastuunkanto

Meidän tallilla kaikki toimiminen kumpuaa sosiaalipedagogiikan teoriasta. Kaikki ihmiset, kaikki yksilöt ovat meille tervetulleita.

Anki on suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tutkinnon 2019.