Aktuellt

2019
Photo Petra Lönnqvist, Hestafoto
Lärare på stallet är Ninni Kullberg, Fredrika Blomqvist och Anki Väyrynen
Fråga efter sommarens lägerprogram!
Några platser kvar i fortsättningsgrupperna.
En plats kvar i nybörjargrupp onsdagar kl 17-18 from 6.3.2019 och två platser kvar i nybörjargrupp torsdagar kl 16.30-17.30 from 7.3.2019.
På Nummis finns nybyggd bastu med fina faciliteter och den nya isolerade manegen står klar.
2019

8.2 Jenni Kurki
5.3 Julia Wejberg
2.4 Julia Wejberg
5.4 Jenni Kurki
12-14.4 Thórdis Erla Gunnarsdóttir
23.4 Jenni Kurki
24.4 Hästklubb
8.5 Hästklubb
9.5 Jenni Kurki
15.5 Hästklubb
22.5 Hästklubb
29.5 Julia Wejberg
3-6.6 Ridläger
7-9.6 Polocrosseläger
9.6 Fotokurs Petra Lönnqvist
10-13.6 Ridläger
17-20.6 Ridläger
24-27.6 Ridläger
14.7 Fotokurs Petra Lönnqvist
1-4.8 Ridläger
5.8 Ridlektionerna börjar
1.12 Stallets jul
Finlands Ryttarförbund har valt Ankis stall till det bästa stallet i södra Finland 2012 !
På bilden Magnus Tiderman, ordf för Finlands Islandshästförbund och Anki Väyrynen

Terrängturer för grupper enligt överenskommelse.