Ridterapi öppnar nya dimensioner

“Hästen är den bästa terapeuten.”

I ridterapin är människan med hela sin kropp, tankar och känslor i kontinuerlig sensorisk-, motorisk- och emotionell växelverkan med terapihästen och dess levnadsmiljö.

Ridterapi är en helhetsorienterad rehabiliteringsform som hästen och ridterapeuten förverkligar tillsammans.

För ridterapin används speciellt för det ändamålet utvalda och skolade hästar.