Socialpedagogisk hästverksamhet

Förebyggande och återuppbyggande metod inom social rehabilitering för att förebygga isolering.

Socialpedagogisk hästverksamhet strävar till att förebygga isolering, stödja social tillväxt och välbefinnande.

Utgångspunkten är växelverkan mellan människa och häst samt stallgemenskap, där verksamheten sker.

Verksamhetens grundelement baserar sig på socialpedagogikens teorier: gemenskap, upplevelser, funktionalitet, dialog (äkta bemötande).

Socialpedagogisk hästverksamhet grundar sig på individens egna upplevelser och genom dessa upplevelser till inlärning och insikt.

Tillsammans med hästen genomförs verksamhet som är, helhetsorienterad och engagerande och där man kan känna sig delaktig.

Tillsammans med hästen eftersträvar man att visa prioritetsordningen på de företeelser som den egna välfärden byggs upp av, som tex hygien, hälsosam kost, regelbundna måltider, lämplig motion och tillräcklig vila.