Handikappridning

“Hästen kompletterar bristerna.”

Hästen ger upphov till glädje, känslor av att lyckas och positiva upplevelser i grupp.

Hästen fungerar som den handikappade personens kompanjon.

Även en person med rörelsehandikapp kan njuta av hästens rörelser på hästryggen.

Hästens trygga gång ger den synskadade möjligheter att röra sig på ett friare sätt i natur och miljö.

Islandshästen passar bra till handikappridning p.g.a sitt vänliga lynne och sin storlek