Anki Väyrynen

...förutom annat en erfaren och utbildad

-Pedagogie magister
-Specialklasslärare
-Ridterapeut
-FEIF ridinstruktör, nivå 1
-Socialpedagogisk hästverksamhetsledare
-Stuteriassistent/inseminatör
-Tölt in Harmony instruktör nivå 1
-SimlärareAnki talar flytande svenska, finska, engelska och tyska.